Site icon SÀN HƯNG THỊNH QUY NHƠN

Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 12/2022

Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 12/2022

HÌNH ẢNH THỰC TẾ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG RICHMOND QUY NHƠN THÁNG 12/2022

Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 12/2022
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 12/2022
Tổng quan dự án
Hình top view dự án
Tổng quan lô M Richmond Quy Nhơn
Thi công mái chống thấm lô M Richmond Quy Nhơn
Thi công mái chống thấm lô M Richmond Quy Nhơn
Thi công tô tường tầng 3 lô M
Tô tường mặt ngoài Lô M Richmond Quy Nhơn
Thi công xây tường tầng 3 Lô M
Thi công xây tường tầng 4 lô M
Thi công tô tường mặt ngoài tầng 4
Hồ điều hòa
Hồ điều hòa

Xem thông tin dự án chi tiết: https://sanhungthinhquynhon.vn/du-an-richmond-quy-nhon/
Fanpage: https://www.facebook.com/DuanRichmondQuyNhon

Exit mobile version