Tiến độ thi công Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG RICHMOND QUY NHƠN THÁNG 11/2022

Tiến độ thi công Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Cổng vào dự án Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Tiến độ thi công Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Hình ảnh tổng quan dự án Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Tiến độ thi công Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Hình ảnh tổng quan dự án Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Tiến độ thi công Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Hình ảnh Top view dự án Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Tổng thể khu M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Tổng thể khu M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Thi công xây tường tầng 4 Lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Thi công xây tường tầng 4 Lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Thi công xây tường tầng 4 Lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Thi công xây tường tầng 4 Lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Hoàn thiện xây tường tầng 3 lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Hoàn thiện xây tường tầng 3 lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Thi công đổ bê tông mái lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Thi công đổ bê tông mái lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Hoàn thiện đổ bê tông mái lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Hoàn thiện đổ bê tông mái lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Thi công kicker Lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Thi công kicker Lô M Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Công viên trung tâm Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Công viên trung tâm Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Hồ điều hoà Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022
Hồ điều hoà Richmond Quy Nhơn tháng 11/2022

Xem thông tin chi tiết dự án: https://sanhungthinhquynhon.vn/du-an-richmond-quy-nhon/

Fanpage: https://www.facebook.com/DuanRichmondQuyNhon

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG GIÁ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh PropertyX qua hotline: 07.69.70.79.79 để được hỗ trợ.    0769707979