Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022

CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG LAVITA THUẬN AN THÁNG 10/2022

Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Thi công cốp pha bê tông cột dầm sàn tầng 9 Block A
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Thi công cốt thép sàn tầng 9 Block B
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Thi công cốp pha bê tông cột dầm sàn tầng 9 Block A
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Thi công cốp pha sàn cột , sàn tầng 9 Block A
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Thi công cốp pha cột, sàn tầng 9 Block A
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Thi công cốp pha cột, sàn tầng 9 Block A
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Thi công cốp pha cột, sàn tầng 9 Block A
Tiến độ thi công Lavita Thuận An tháng 10/2022
Thi công cốp pha cột, sàn tầng 9 Block A
Thi công cốp pha cột, sàn tầng 9 Block A (3)
Thi công cốp pha cột, sàn tầng 9 Block A (3)
Thi công cốt thép sàn tầng 9 Block B
Thi công cốt thép sàn tầng 9 Block B
Thi công cốt thép và đường dây diện tầng 9 Block B
Thi công cốt thép và đường dây diện tầng 9 Block B
Thi công cốt thép và đường dây diện tầng 9 Block B
Thi công cốt thép và đường dây diện tầng 9 Block B
Thi công cốt thép và đường dây diện tầng 9 Block B
Thi công cốt thép và đường dây diện tầng 9 Block B
Hoàn thiện tô tường đến tầng 14 Block C
Hoàn thiện tô tường đến tầng 14 Block C
Hoàn thiện Lắp đặt hệ thống PCCC và ống cấp nước tầng 14 Block C
Hoàn thiện Lắp đặt hệ thống PCCC và ống cấp nước tầng 14 Block C
Hoàn thiện tô tường đến tầng 14 Block C
Hoàn thiện tô tường đến tầng 14 Block C
Hoàn thiện lắp đặt hệ thống PCCC và cấp nước tầng 14 Block C
Hoàn thiện lắp đặt hệ thống PCCC và cấp nước tầng 14 Block C
Hoàn thiện Lắp đặt hệ thống PCCC và ống cấp nước tầng 14 Block C
Hoàn thiện Lắp đặt hệ thống PCCC và ống cấp nước tầng 14 Block C
Hoàn thiện xây tường tầng 19 Block C
Hoàn thiện xây tường tầng 19 Block C
Hoàn thiện xây tường tầng 19 Block C
Hoàn thiện xây tường tầng 19 Block C
Hoàn thiện xây tường tầng 19 Block C
Hoàn thiện xây tường tầng 19 Block C
Thi công cốp pha sàn tầng 24 Block C
Thi công cốp pha sàn tầng 24 Block C
Thi công cốp pha sàn tầng 24 Block C
Thi công cốp pha sàn tầng 24 Block C
Thi công cốt thép sàn tầng 15 block D
Thi công cốt thép sàn tầng 15 block D
Thi công cốt thép sàn tầng 15 Block D
Thi công cốt thép sàn tầng 15 Block D

Xem thông tin dự án chi tiết: https://sanhungthinhquynhon.vn/lavita-thuan-an/

Fanpage: https://www.facebook.com/Sanhungthinhquynhon.vn

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG GIÁ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh PropertyX qua hotline: 07.69.70.79.79 để được hỗ trợ.    0769707979