Tiến độ thi công dự án Richmond Quy Nhơn tháng 08/2023

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN RICHMOND QUY NHƠN THÁNG 08/2023

Tổng quan dự án
Tổng quan lô M
Hoàn thành tô tường trong tầng 3 Lô M
Thi công tô tường trong tầng 4 Lô M
Thi công tô tường trong tầng 4 Lô M
Thi công tô mặt ngoài tầng 4 Lô M
Thi công tô mặt ngoài tầng 4 Lô M

Tiến độ thi công dự án Richmond Quy Nhơn tháng 08/2023
Tiến độ thi công dự án Richmond Quy Nhơn tháng 08/2023
Tiến độ thi công dự án Richmond Quy Nhơn tháng 08/2023
Tổng quan lô M
Tiến độ thi công dự án Richmond Quy Nhơn tháng 08/2023
Hoàn thành tô tường trong tầng 3 Lô M
Thi công tô tường trong tầng 4 Lô M
Thi công tô tường trong tầng 4 Lô M
Thi công tô tường trong tầng 4 Lô M
Thi công tô tường trong tầng 4 Lô M
Thi công tô mặt ngoài tầng 4 Lô M
Thi công tô mặt ngoài tầng 4 Lô M
Thi công tô mặt ngoài tầng 4 Lô M
Thi công tô mặt ngoài tầng 4 Lô M

Xem thông tin dự án chi tiết: https://sanhungthinhquynhon.vn/du-an-richmond-quy-nhon/
Fanpage: https://www.facebook.com/Sanhungthinhquynhon.vn

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG GIÁ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh PropertyX qua hotline: 07.69.70.79.79 để được hỗ trợ.    0769707979