Vị trí: Số 09 đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM
• Quy mô: 1,9ha
• Số blocks:
– 4 Blocks cao tầng
– 1 khu thấp tầng
• Số tầng: 24 tầng

•  Vị trí: Số 09 đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM • Quy mô: 1,9ha • Số blocks: – 4 Blocks cao tầng – 1 khu thấp tầng • Số tầng: 24 tầng