Hưng Thịnh lập quy hoạch Khu du lịch núi Sapung 432,3 ha tại Bảo Lộc

Dự án Khu du lịch núi Sapung đã hoàn thành dự thảo nhiệm vụ – dự toán quy hoạch. Chủ đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch hoàn thành trong tháng 01/2022.

Theo báo cáo tiến độ tình hình thực hiện dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI của Sở Xây dựng Lâm Đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự án Khu du lịch núi Sapung đang đảm bảo tiến độ.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1348 ngày 06/7/2021 gửi Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh để hướng dẫn việc tài trợ lập quy hoạch tại khu vực xã Lộc Châu, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (phạm vi bao gồm Khu du lịch Núi Sapung – Bảo Lộc). Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành dự thảo nhiệm vụ – dự toán quy hoạch.

Chủ đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch hoàn thành trong tháng 01/2022.

Trước đó, Tập đoàn Hưng Thịnh đã gửi văn bản cho các cơ quan chức năng tại Thành phố Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng, đề xuất thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, golf và cáp treo núi Sapung.

Dự án khu du lịch sinh thái, golf cáp treo núi Sapung sẽ được xây dựng tại núi Sapung. Vị trí dự án nằm tại xã Lộc Châu, Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và một phần ở xã Lộc Thành huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Quy mô dự án có diện tích lớn lên đến 432,3 hecta.

Hưng Thịnh lập quy hoạch dự án khu du lịch núi Sapung 432,3 ha tại Bảo Lộc
Hưng Thịnh lập quy hoạch dự án khu du lịch núi Sapung 432,3 ha tại Bảo Lộc

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng Lâm Đồng, các dự án trọng điểm khác đều đảm bảo về tiến độ, kế hoạch đã đề ra theo quy định.

Cụ thể, về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm Hòa Bình, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh và Sở này đã nhận được ý kiến góp ý đề nghị xem xét, rà soát, điều chỉnh một số nội dung quy hoạch của Đồ án. Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị tài trợ quy hoạch để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý.

Đến nay, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị Khu Trung tâm Hòa Bình, lựa chọn các phương án kiến trúc; tổ chức trưng bày, lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng đang phối hợp các đơn vị tư vấn, đơn vị tài trợ, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND thành phố Đà Lạt rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết theo ý kiến góp ý của Hội quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam để tổ chức cuộc họp lấy ý kiến chuyên gia và các Hội nghề nghiệp có liên để làm cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, dự kiến hoàn thành trong quý I/2022.

Về đồ án Quy hoạch phân khu Khu Du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng, đồ án đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh tổ chức thẩm định. Trong năm 2022, Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện các thủ tục để trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua đồ án quy hoạch. Trên cơ sở thỏa thuận ý kiến chuyên môn của Bộ Xây dựng và thống nhất của HĐND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ hoàn chỉnh đồ án trình UBND tỉnh phê duyệt và dự kiến công bố quy hoạch trong Quý I/2022 theo kế hoạch.

Về đồ án Quy hoạch phân khu khu du lịch hồ Prenn, thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung đồ án, trình thẩm định đồ án theo quy định trong tháng 01/2022.

Trong năm 2022, Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện hồ sơ đồ án theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến chuyên môn của Bộ Xây dựng và thống nhất của HĐND tỉnh trong quý I/2022. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ hoàn chỉnh đồ án trình UBND tỉnh phê duyệt và dự kiến công bố quy hoạch trong quý II/2022 theo kế hoạch.

Về đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn, huyện Đức Trọng, chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện nội dung đồ án để trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án theo quy định.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch, Sở Xây dựng thực hiện thẩm định và dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 02/2022 để làm cơ sở triển khai lập đồ án quy hoạch. Dự kiến thời gian tổ chức lập, thẩm định phê duyệt đồ án trong tháng 6/2022 theo kế hoạch đã đề ra.

Về dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, theo Sở Xây dựng, dự án đã hoàn thành việc công tác khảo sát địa chất và địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Liên quan đến kế hoạch triển khai, theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, năm 2022, sẽ tiến hành thương thảo ký kết hiệp định vay, thực hiện các dịch vụ tư vấn, đền bù GPMB, thiết kế chi tiết, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế chi tiết, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Từ năm 2023 đến 2025, Sở Xây dựng Lâm Đồng tổ chức lựa chọn các nhà thầu và triển khai thi công, hoàn thành các hạng mục dự án theo kế hoạch đã được thống nhất.

Theo Hải Nam nhipsongkinhte.toquoc.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/DiaocSanHungThinhQuyNhon

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN & BẢNG GIÁ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh PropertyX qua hotline: 07.69.70.79.79 để được hỗ trợ.    0769707979