Site icon SÀN HƯNG THỊNH QUY NHƠN

Hình ảnh thi công Richmond Quy Nhơn tháng 10/2022

Tiến độ thi công Richmond Quy Nhơn tháng 7/2022

Hình ảnh thi công Richmond Quy Nhơn tháng 10/2022

HÌNH ẢNH THI CÔNG RICHMOND QUY NHƠN THÁNG 10/2022

Hình ảnh thi công Richmond Quy Nhơn tháng 10/2022
Hình ảnh thi công Richmond Quy Nhơn tháng 10/2022
Hình ảnh thi công Richmond Quy Nhơn tháng 10/2022
Hình ảnh thi công Richmond Quy Nhơn tháng 10/2022
Hình ảnh Tổng quan lô M
Hình ảnhTổng quan lô M
Hình ảnh Tổng quan lô M
Thi công cốt thép sàn tầng mái (50%)
Thi công kết cấu cột tầng 4
Thi công kết cấu cột tầng 4
Thi công xây tường tầng 2
Thi công Cầu thang tầng 2
Thi công Cầu thang tầng 2
Thi công Hồ điều hoà
Thi công Hồ điều hoà
Thi công công viên trung tâm

Xem thông tin dự án chi tiết: https://sanhungthinhquynhon.vn/du-an-richmond-quy-nhon/
Fanpage: https://www.facebook.com/DuanRichmondQuyNhon

Exit mobile version